TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

          "รู้ทัน ป้องกันภัยร้าย PM 2.5" ด้วยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5.) ในประเทศไทย ปัจจุบันยังมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในหลายพื้นที่ โดยมีสาเหตุมาจากการลักลอบเผาป่า เผาตอซังข้าว และพืชไร่ต่างๆ ประกอบกับสภาพภูมิอากาศทำให้ฝุ่นละอองกระจายตัวในระดับต่ำ เกิดการสะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับผลกระต่อการดำรงชีพและสุขภาพของประชาชน เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ และคำแนะนำวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

 

บริการประชาชน - ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม
หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ : 032-483-101 โทรสาร : 032-483-101ต่อ 22
E-mail : saraban_06760703@dla.go.th

นายก อบต. : 032-483-101 ต่อ 17
ปลัด อบต. : 032-483-101 ต่อ 20
สำนักปลัด : 032-483-101 ต่อ 11
กองคลัง : 032-483-101 ต่อ 13
กองช่าง : 032-483-101 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 032-483-101 ต่อ 15
โทรสาร : 032-483-101 ต่อ 22
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.