TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน พุธ, 06 มีนาคม 2024 สำนักปลัด 72
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2024 สำนักปลัด 103
3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พุธ, 31 มกราคม 2024 สำนักปลัด 99
4 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต พฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2023 สำนักปลัด 79
5 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อังคาร, 31 ตุลาคม 2023 สำนักปลัด 76
6 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา อังคาร, 31 ตุลาคม 2023 สำนักปลัด 89
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน พุธ, 20 กันยายน 2023 สำนักปลัด 255
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๗ ศุกร์, 01 กันยายน 2023 สำนักปลัด 111
9 โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศุกร์, 07 กรกฏาคม 2023 สำนักปลัด 279
10 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต อังคาร, 04 เมษายน 2023 หน่วยตรวจสอบภายใน 361

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม
หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ : 032-483-101 โทรสาร : 032-483-101ต่อ 22
E-mail : saraban_06760703@dla.go.th

นายก อบต. : 032-483-101 ต่อ 17
ปลัด อบต. : 032-483-101 ต่อ 20
สำนักปลัด : 032-483-101 ต่อ 11
กองคลัง : 032-483-101 ต่อ 13
กองช่าง : 032-483-101 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 032-483-101 ต่อ 15
โทรสาร : 032-483-101 ต่อ 22
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.